Systemy zarządzania ISO,wdrażanie systemów,szkolenia,Bielsko-Biała,Śląsk - QT SYSTEM

            

 


QT SYSTEM
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 53

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej 

Motto naszego działania:


„Wasz sukces jest naszym sukcesem.

Zadowolenie i satysfakcja klienta celem naszej działalności”.

 

Działalność prowadzimy od 1998r. i systematycznie poszerzamy zakres naszej oferty.

 

Prowadzimy działalność konsultingową, doradczą i szkoleniową w zakresie wdrażania systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm:
Systemy zarządzania: jakością, środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;

 

Oferujemy konsultacje i weryfikacje wdrożenia EMAS wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r .w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

 

Prowadzimy szkolenia:

        -  podstawowe i doskonalące związane z wdrażanymi systemami zarządzania;

        -  auditorów wewnętrznych i pełnomocników (szkolenia podstawowe i warsztaty doskonalące);

        -  zastosowania praktyk 5S w organizacji;

Programy szkoleniowe dostosowujemy każdorazowo do potrzeb firmy, nie zapominając o wymaganiach norm lub innych standardów.

NOWOŚĆ:
audyty zewnętrzne tzw. „recyklerów” w ramach współpracy z DQS Polska Sp. z o.o. (wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2015 r. poz. 2264 w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR), oraz audyt w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

       Nasi konsultanci są doświadczonymi praktykami w zakresie systemów zarządzania z wielu sektorów gospodarki, a także auditorami wiodącymi uznanych jednostek certyfikujących jak DQS czy PCBC. Wdrożenia przeprowadzamy uwzględniając każdorazowo specyfikę firmy oraz jej dorobek i sprawdzone rozwiązania wewnętrzne, programy komputerowe i wypracowane metody działania. Wdrożenia realizujemy w okresie ok. 6-ciu miesięcy, a płatności rozłożone są na ustalone etapy wdrażania.

 

Oddzielną grupę szkoleń stanowią szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:

                       - trening interpersonalny, relacje grupowe i indywidualne,

                       - komunikacja i współpraca,

                       - budowanie zespołu,

                       - kreatywność i motywowanie pracowników,

                       - rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych

Obejmują następujące moduły:

Proces grupowy , czyli jak pracuje zespół pracowniczy, jakie zjawiska psychologiczne w nim zachodzą;

Komunikacja interpersonalna, czyli jak mówić aby być zrozumianym i jak słuchać aby usłyszeć co chce przekazać mi partner;

Zarządzanie konfliktem, czyli jak konflikt wpływa na zespół, czy sytuacja konfliktu może być korzystna z punktu widzenia konsolidacji i rozwoju zespołu;

Negocjacje, czyli jak negocjować aby osiągnąć cel i nie stracić partnera w interesach.

Couching, jako element uczenia i wsparcia pracownika;

Każdy moduł szkoleniowy obejmuje szesnaście godzin warsztatowych, może być realizowany pojedynczo lub w pakiecie.
Ostatnie dwa moduły ( negocjacje i couching ) powinny być poprzedzone modułem drugim.

Warsztaty prowadzi dwóch doświadczonych trenerów, jeden zajmuje się stroną merytoryczną, drugi procesami zachodzącymi w grupie szkoleniowej.

Trenerzy posiadają odpowiednie przygotowanie psychologiczne i są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”.

Oferujemy taże usługi psychoedukacyjne, które obejmują pomoc i wsparcie (indywidualne i grupowe) dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard, …) i współuzależnionych - po podstawowym cyklu terapii uzależnień, a także pomoc i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc domową

 


 

Z a p r a s z a m y.

 

wykonanie: kompmar.net.pl  

:: szkolenia Bielsko-Biała :: warsztaty Bielsko-Biała :: systemy zarządzania Bielsko-Biała :: audity Bielsko-Biała ::
:: wdrażanie systemów zarządzania ISO Bielsko-Biała :: systemy zarządzania ISO Bielsko-Biała ::