Systemy zarządzania ISO,wdrażanie systemów,szkolenia,Bielsko-Biała,¦ląsk - QT SYSTEM

            

 


QT SYSTEM
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 53

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej


 

Oferta szkoleń


Norma ISO 9001:2015 - jak wdrożyć zmianę.
Cel: przedstawienie kierunków zmian oraz przygotowanie organizacji do ich wdrożenia (zdiagnozowanie obszarów zbieżności i różnic dla potrzeb stosowania nowej wersji standardu).
Uczestnicy: Przedstawiciele kierownictwa, audytorzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematem.
Szkolenie jednodniowe prowadzone metodą warsztatową z aktywnym udziałem uczestników.

Standard ISO 14001:2015 – nowe podejście w zarządzaniu środowiskowym
Cel szkolenia: zaprezentowanie kierunków zmian dla normy ISO 14001 w oparciu o wydanie ISO 14001:2015 z 15.09.2015r. Szkolenie jednodniowe
Uczestnicy: osoby odpowiedzialne za zarządzanie, monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

SZJ – Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001
Informacje podstawowe – 1 dzień
Cel: zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy, istotą podejścia procesowego, zasadami Identyfikacji, opisu i pomiaru procesów. Budowanie dokumentacji systemowej. Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów wdrożeniowych i kadry zarządzającej.

SZŚ/SZBHP – Informacje podstawowe związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 1400, lub bezpieczeństwem i higieną pracy wg BS OHSAS 18001/PN-N 18001 – 1 dzień.
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i członków zespołów wdrożeniowych.

SZD – Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskowego i bhp, jako nowoczesne i skuteczne narzędzie zarządzania organizacją (ISO 9001; ISO 14001 i PN-N 18001/ BS OHSAS 18001) – 2 dni
Cel: Zapoznanie uczestników szkolenia z sposobami i metodami wykorzystania narzędzi systemowych do skutecznego doskonalenia procesu zarządzania organizacją. Szkolenie przeznaczone dla Pełnomocników, auditorów wewnętrznych i Właścicieli procesów.

AW- P - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania: jakością wg ISO 9001 (szkolenie podstawowe) – 24 godziny dydaktyczne; oraz środowiskowego – wg ISO 14001. Szkolenie uwzględnia wytyczne standardu ISO 19011 dotyczące audytowania.
AW – D - Doskonalenie pracy auditora wewnętrznego (ISO 9001; ISO 14001 oraz PN-N 18001/ BS OHSAS 18001) – 16 godzin.
AW – SZ - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001/ BS OHSAS 18001) - 32 godziny dydaktyczne.

W podstawowej formie wymienione szkolenia prowadzone są jako szkolenia zamknięte w siedzibie Klienta lub miejscu wskazanym przez Klienta.
W przypadku zebrania się grupy min. 15 osób, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w jednym z Ośrodków Wypoczynkowych Ustronia, Wisły lub Szczyrku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to proszę napisz: qt.adamaszek@wp.pl
lub zadzwoń: 600 228 098; 0 32 21571 82

Firma PHU "QT SYSTEM" inż. Kazimierz Adamaszek jest posiadaczem Certyfikatu "FIRMA GODNA ZAUFANIA"


Z a p r a s z a m.

 

wykonanie: kompmar.net.pl  

:: szkolenia Bielsko-Biała :: warsztaty Bielsko-Biała :: systemy zarządzania Bielsko-Biała :: audity Bielsko-Biała ::
:: wdrażanie systemów zarządzania ISO Bielsko-Biała :: systemy zarządzania ISO Bielsko-Biała ::